Поиск   По    
About Site news Songs on CD Email Forum Links Русский
 Our Top Twenty
 Last Updates
 Alphabetical list
 Internationale
 Revolutionary
 Motherland
 Labour songs
 Che Guevara
 Soviet cities
 About sea
 Sport songs
 Komsomol songs
 Pioneer songs
 Soviet Leaders
 Military marches
 Lyrics about war
 Speeches
 Forgotten songs
 Soviet posters
 Samodeyatelnost

Site news by e-mail:
 

Text
Text   Comment   Update information   Download   Back  

De Internationale - Dutch

Music: P. Degeyter Lyrics: Ezhen Pote
Ontwaakt, ontwaakt verworpen der aarde!     
Ontwaakt,verdoemde in hongers sfeer!      
Reedlijk wiilllen stroomt over de aarde     
En die stroom rijst al meer en meer.      
Sterft, gij oude vormen en gedachten!      
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!        
De wereld steunt op nieuwe krachten,      
Begeerte heeft ons aangeraakt!         

Makkers ,ten laatste male,           
Tot den strijd ons geschaard,          
en D'Internationale               
Zal morgen heerschen op aard.          

De staat verdrukt, de wet is gelogen,      
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;      
Tot merg en been wordt de arme uitgezogen    
En zijn recht is een ijdel woord        
Wij zijn het moe naar anderer wil te leven;   
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:     
Geen recht, waar plicht is opgeheven,      
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.  

Makkers, etc..

Deheerschers door duivelse listen        
Bedwelmen ons met bloedigen damp.        
Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten,
Breekt de rijen!Hier is uw kamp!        
Gij die ons tot helden wilt maken,       
O, barbaren,denkt wat ge doet;         
Wij hebben waap'nen hen te raken,        
Die dorstig schijnen naar ons bloed.      

Makkers ,ten laatste male,           
Tot den strijd ons geschaard,          
en D'Internationale               
Zal morgen heerschen op aard.          
BACK


© CopyLeft Lake, 2001 - 2021