Ïîèñê   Ïî    
About Site news Songs on CD Email Forum Links Ðóññêèé
 Our Top Twenty
 Last Updates
 Alphabetical list
 Internationale
 Revolutionary
 Motherland
 Labour songs
 Che Guevara
 Soviet cities
 About sea
 Sport songs
 Komsomol songs
 Pioneer songs
 Soviet Leaders
 Military marches
 Lyrics about war
 Speeches
 Forgotten songs
 Soviet posters
 Samodeyatelnost

Site news by e-mail:
 

Text
Text   Comment   Update information   Download   Back  

Internasjonalen - Norwegian


Opp alle jordens bundne trelle,     
opp, I som sulten knuget har!      
Nu drønner det av rettens velde,     
til siste kamp der gjøres klar.     
Alt det gamle vi med jorden jevner,   
opp slaver nu til frihet frem!      
Vi intet har, men alt vi evner      
til rydning for vårt samfunns hjem.   

Så samles vi på valen,          
seiren vet vi at vi får,         
og Internasjonalen            
skal få sin folkevår.          

I høyden vi ei frelse venter       
hos guder eller fyrsters flokk.     
Nei, selv i samling vi den henter:    
i fellesskap vi vinner nok.       
Alt det stjålne tilbake vi krever,    
og for vår ånd et frihets vern!     
Vår egen hammer selv vi hever      
og slår, mens vi har varme jern.     

Så samles vi på valen,          
seiren vet vi at vi får,         
og Internasjonalen            
skal få sin folkevår.          

Imot oss statens lover bøyes,      
av skatter blir vi tynget ned.      
Og fri for plikt den rike føyes,     
mens ringhets rett ei kjenner sted.   
Lenge nok har vi ligget i støvet:    
Vi stiller frihets krav mot rov.     
Mot alle retten skal bli øvet,      
slik vil vi ha vårt samfunns lov.    

Så samles vi på valen,          
seiren vet vi at vi får,         
og Internasjonalen            
skal få sin folkevår.          

Ved ofringen til Mammons ære       
har gullets konger aldri hatt      
et annet mål enn det å tære       
på proletarens arbeidskraft.       
Denne bande, ved vårt slit og plage,   
til en mektig rikdom kom.        
Og når vi fordrer den tilbake      
forlanger vi vår eiendom.        

Så samles vi på valen,          
seiren vet vi at vi får,         
og Internasjonalen            
skal få sin folkevår.          

Med krigsbegeistring de oss fyller,   
de konger, før vi skal i slag.      
Men voldens herrer vekk vi skyller    
på massemytteriets dag.         
Bær da streikerånden inn i hæren     
og på neste krigs signal:        
Vi sier nei til helteæren        
og skyter hærens general.        

Så samles vi på valen,          
seiren vet vi at vi får,         
og Internasjonalen            
skal få sin folkevår.          

Arbeider, bonder, våre hære       
de største er som stevner frem!     
Vår arvedel skal jorden være,      
vi sammen bygge vil vårt hjem.      
Som av rovdyr vårt blod er blitt suget, 
men endelig slår vi dem ned. -      
Og mørket, som så tungt oss knuget,   
gir plass for solens lys og fred.    

Så samles vi på valen,          
seiren vet vi at vi får,         
og Internasjonalen            
skal få sin folkevår.          
BACK


© CopyLeft Lake, 2001 - 2020