Ïîèñê   Ïî    
About Site news Songs on CD Email Forum Links Ðóññêèé
 Our Top Twenty
 Last Updates
 Alphabetical list
 Internationale
 Revolutionary
 Motherland
 Labour songs
 Che Guevara
 Soviet cities
 About sea
 Sport songs
 Komsomol songs
 Pioneer songs
 Soviet Leaders
 Military marches
 Lyrics about war
 Speeches
 Forgotten songs
 Soviet posters
 Samodeyatelnost

Site news by e-mail:
 

Text
Text   Comment   Update information   Download   Back  

Internationalen - Swedish

Music: P. Degeyter Lyrics: Ezhen Pote
Upp, trälar uti alla stater,     
som hungern bojor lagt uppå.     
Det dånar uti rättens krater,     
snart skall utbrottets timma slå.   
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!  
Från mörkret stiga vi mot ljuset,   
från intet allt vi vilja bli.     

refräng:

Upp till kamp emot kvalen.      
Sista striden det är,         
ty internationalen          
åt alla lycka bär.          

Arbetare i stad, på landet,      
en gång skall jorden bliva vår.    
När fast vi knyta brodersbandet,   
då lättingen ej råda får.       
Många rovdjur på vårt blod sig mätta 
men när vi nu till vårt försvar,   
en dag en gräns för dessa sätta,   
skall solen stråla lika klar.     

refräng:

Upp till kamp emot kvalen.      
Sista striden det är,         
ty internationalen          
åt alla lycka bär.          
BACK


© CopyLeft Lake, 2001 - 2019