Поиск   По    
About Site news Songs on CD Email Forum Links Русский
 Our Top Twenty
 Last Updates
 Alphabetical list
 Internationale
 Revolutionary
 Motherland
 Labour songs
 Che Guevara
 Soviet cities
 About sea
 Sport songs
 Komsomol songs
 Pioneer songs
 Soviet Leaders
 Military marches
 Lyrics about war
 Speeches
 Forgotten songs
 Soviet posters
 Samodeyatelnost

Site news by e-mail:
 

Text
Text   Comment   Update information   Download   Back  

Anthem of the Kyrghizian SSR

Music: A. Maldibaev, V. Vlasov, V.Fere Lyrics: K.Malikov, T.Sidikbekov
Азаттыкты кыргыз эңсеп турганда,           
Ала-Тоого Октябрдын таңы аткан.            
Улуу орус достук менен кол берип,              
Ленин бизге бак-таалайга жол ачкан.             

Припев:                           
Жаша, Кыргызстаным,                     
Ленин туусу колунда.                    
Алгалай бер, гүлдөй бер,            
Коммунизм жолунда.                     

Эмгек, эрдик, күрөштөрдө такшалтып,
Таалай берген улуу совет калкыга,              
Жеңиштерден жеңиштерге алпарат,         
Элдин күчү – лениндик партия.          

Припев.                           

Эл достугун болоттон бек ширетип,              
Көп улуттан Союз курдук урагыс.            
Жандай сүйүп даңктуу Ата-Мекенди,     
Түбөлүккө коммунизм курабыз.    

Припев.                           
  Киргизы жаждали свободы восход,             
  Октябрь светом Ала-Тоо озарил,             
  Дружбой согрел нас великий русский народ,        
  Ленин всем нам дорогу к счастью открыл.         

  Припев:                         
  Славься, наш киргизский край,              
  Вперёд шествуй и цвети,                 
  Знамя Ленина вздымай                  
  К коммунизму на пути!                  

  Вырастив в подвигах борьбы и труда           
  И одарив счастьем советский народ,           
  Партия Ленина - сила народная              
  К новым победам нашу страну ведёт.           
  
  Припев.                         

  Союз наций свободных несокрушим,            
  Дружба народов наших, как сталь, крепка,        
  К Отчизне беззаветно любовь мы храним,         
  И коммунизм мы построим на века!            
  
  Припев.
1946

BACK


© CopyLeft Lake, 2001 - 2018