Поиск   По    
About Site news Songs on CD Email Forum Links Русский
 Our Top Twenty
 Last Updates
 Alphabetical list
 Internationale
 Revolutionary
 Motherland
 Labour songs
 Che Guevara
 Soviet cities
 About sea
 Sport songs
 Komsomol songs
 Pioneer songs
 Soviet Leaders
 Military marches
 Lyrics about war
 Speeches
 Forgotten songs
 Soviet posters
 Samodeyatelnost

Site news by e-mail:
 

Text
Text   Comment   Update information   Download   Back  

Anthem of the Lithuanian SSR

Music: Balys Dvarionas & Jonas Svedas Lyrics: Antanas Venclova
Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė, 
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai. 
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra, 
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai. 

Tarybų Sąjungoj šlovingoj, 
Tarp lygių lygi ir laisva, 
Gyvuok per amžius, būk laiminga, 
Brangi Tarybų Lietuva! 

Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią, 
Padėjo kovoj didi rusų tauta. 
Mus Partija veda į laimę ir galią, 
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.
 
Tarybų Sąjungoj šlovingoj, 
Tarp lygių lygi ir laisva, 
Gyvuok per amžius, būk laiminga, 
Brangi Tarybų Lietuva!
 
Tėvynė galinga, nebijom pavojų, 
Tebūna padangė taiki ir tyra. 
Mes darbu sukursim didingą rytojų, 
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.
 
Tarybų Sąjungoj šlovingoj, 
Tarp lygių lygi ir laisva, 
Gyvuok per amžius, būk laiminga, 
Brangi Tarybų Lietuva! 
1950

BACK


© CopyLeft Lake, 2001 - 2018